Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krotoszynie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności jednostki w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krotoszynie Małgorzata Nyczka – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie,

tel. (62) 725 26 68; e-mail: sds@krotoszyn.pl

Opublikował: Małgorzata Nyczka
Publikacja dnia: 30.09.2020, 13:26
Dokument oglądany razy: 1 212
Podpisał: Małgorzata Nyczka
Dokument z dnia: 29.09.2020